Hortum Fiyatları Neden Bu Kadar Farklılık Gösteriyor?

fiyatartis Tuzla Hortum | Hortum, Kamlok, Vana, Kelepçe

Herşeyden önce tüm ürünlerin fiyatlarını etkileyen bir çok unsurolduğu gibi, hortumlarda da öncelikli olarak fiyatı etkileyen unsurkalite ve üretici firmanın güvenilirliğidir. Hammadde olarak çok genişürün yelpazesi olan iki ana hammaddeyi kullanan hortum üreticileri,rekabetçi piyasa koşulları nedeniyle zaman zaman kaliteden ödün verereküretimlerine daha ekonomik olan yan ürünleri kullanabilmetedirler. Zamanzaman, üreticilerin marka değeri ve fiyat politikaları bu konuda etkiliolsa da, nihayetinde her üründe olduğu gibi hortumda da fiyatıbelirleyen genelde ürünün maliyeti olmaktadır.

     Ama hortumda asıl dikkat edilmesi gereken konu etkalınlıklarıdır. Hortumlar, genelde iç çapları ile anıldıkları için,satın almacılar tarafından dış çapları, yani dolayısıyla et kalınlıklarıgöz ardı edilir. Az önce fiyatı belirleyenin maliyet olduğunusöylediğimiz göz önünde bulundurulduğunda, fiyat baskısı ve gelişenteknolojiyle beraber aynı teknik verilere sahip ama neredeyse yarıyarıya et kalınlığı zayıf ürünler piyasa da yerini almaya başlamıştır.Bu ürünler her ne kadar teknik yeterliliklere sahip olsalarda, kullanımömürleri malesef diğerlerine göre çok daha kısa olmakta ve özelliklehareketli ya da keskin dönüşler içeren hatlarda bükülme ve katlanmaproblemleri ile karşı karşıya kalınmaktadır.

     Et kalınlığının malzeme maliyeti üzerindeki etkisi incelenmekistendiğinde en basit haliyle örneklendirirsek, 30 mm iç çapa sahip birürünün 5mm ve 7mm et kalınlığa sahip 2 versiyonunda, diğer işletmemaliyetleri gözardı edilirse sadece hammadde maliyeti üzerindeki etkisi%48’dir. Diğer maliyetler de hesaba katılırsa %10 ila %20 arasında birmaliyet etkisinden söz edilebilir. Bu husus dikkate alındığında fiyatkarşılaştırması yaparken marka güvenilirliği ve et kalınlıklarının dadikkate alınması fiyat/performans açısından en doğru ürünü almanızayardımcı olacaktır. 

     PVC ürün gruplarında, ürünlerin gramajlarını bilmeniz deyaklaşık olarak fiyat karşılaştırması yapmanız açısından yeterliolacaktır. 

     İyi çalışmalar

Bir cevap yazın

tr_TRTürkçe